Nieuwsbrief Meijel PSW
Fav-icoon-SBWM

Geschreven door Jan Manders

1 mrt, 2020

Beste cliënten en ouders/verwanten,


Zoals afgesproken zullen we elke twee maanden een nieuwsbrief versturen om jullie op de hoogte te houden. Door de zak.en rondom de bouw, is deze nieuwsbriefiets vertraagd, daarover leest u meer bij voortgang bouw.

De voortgang in de laatste gesprekken met enkelen van jullie is vertraagd door de Lockdown. We gaan zo snel de situatie het toelaat bij hen op huisbezoek. Daarna is ons totaaloverzicht compleet.

Voortgang inhoud:

Voor de groep mensen met een ernstig meervoudige beperking, is de gedragskundige van PSW en adviserend arts de tweede screening gestart om goed te kunnen beoordelen of PSW voor hen een veilige woonplek kan bieden. Diegenen die het
betreft hebben hierover bericht gehad.


Voor de groep mensen die geen WLZ-indicatiehebben gekregen, nemen we de woon vraag mee in onze con tact en met de woningcorporaties, maar kunnen geen toezeggingen in deze doen. Het is dan wel belangrijk dat deze cliënten ingeschreven staan bij een woningcorporatie (zoals bijvoorbeeld Antares of Wonen Limburg). Heeft u dit nog niet geregeld, dan raden wij u aan om dit wel te doen.

Voortgang bouw:

Sinds onze vorige nieuwsbrief van 10 december is er een heleboel gebeurd.
Hieronder een korte samenvatting.
Zoals bekend heeft PSW een bod uitgebracht op de bouwgrond waarop het WBC kan worden gerealiseerd. In december 2020 heeft dit ertoe geleid dat Focus de grond

heeft verkocht aan een nieuwe eigenaar. In februari 2021 heeft er een Ie gesprek plaatsgevonden tussenPSW en de nieuwe eigenaar. Dit was een prettig en constrnctief gesprek. Naar aanleiding van het risico op een dreigende vertraging van het project hebben de gemeente Peel en Maas, PSW en onze stichtingSBWMin februari een videoconferentie gehad. Vanuit de gemeentenamen daaraan zowel de afdelingen Zorg en Ondersteuning (WMO) als Wonen (Bouw- en Woningtoezicht) deel met de wethouder en de nieuwe ambtenaar, verantwoordelijk voor het plan Kapelkeshof. In dit uiterst verhelderende gesprek is nu voor alle partijen duidelijk geworden (zo dat al niet zo was) hoe lang dit proces loopt, wat er sinds de start in 2016 gebeurd is, hoeveel inzet er vanuit de initiatiefnemers en partners is gepleegd en welke belangen er spelen. Dit alles heeft voor de gemeente geleid tot nieuw inzicht in de problematiek, waarop zij actie heeft ondernomen.


Op 3 maart heeft er een 2e gesprek tussen PSW en de nieuwe eigenaar plaatsgevonden. Dit gesprek vond in een prima sfeer plaats en daaiuit bleek dat partijen het nagenoeg met elkaar eens zijn. Er moet nog een calculatie van de installatiekosten worden overlegd en een klein financieel verschil worden overbrugd. PSW heeft daarover volgende week een afspraak met de aannemer. Als men daaruit komt kunnen de handtekeningen gezet worden.


Er is dus nog enig geduld nodig, maar we verkeren echt in de eindfase van de onderhandelingen.
Ik hoop u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte gebracht te hebben van de stand van zaken. We hopen dat we over 2 maanden wanneer u weer een nieuwsbrief ontvangt, positief nieuws hebben.


Met vriendelijke groeten namens SBWM en PSW,
Louise Haasen

Overige berichten

Open Dag WBC Beckershof

Open Dag WBC Beckershof

De geschiedenis Wat begon als een gezochte woonmogelijkheid voor een zoon met een beperking is uitgemond in het realiseren van een Woonbegeleidings Centrum (WBC) voor 23 jong volwassenen met een beperking in Meijel. Vanaf 2016 hebben een aantal ouders zich verenigd in...

Lees meer
Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Beste ouders en/of verzorgers van de bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal actuele zaken betreffende ons WBC Beckershof en het project Vrienden van WBC Beckershof.   1e Groep...

Lees meer
Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Voortgang inhoudelijke zaken: Samenwerking Sint Jozef wonen en zorg: Vorige nieuwsbrief vertelde ik al over de samenwerking die we willen opzetten. De mogelijkheid om dicht bij je woonplek te werken en van...

Lees meer
Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023 Beste ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken betreffende het aanvragen van financiële ondersteuning door SBWM...

Lees meer
Nieuwsbrief juli 2023

Nieuwsbrief juli 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Juli 2023.   Voortgang inhoudelijke zaken: Afgelopen maanden hebben we weer een aantal activiteiten gehad, hieronder een opsomming:   Ontmoetingen: Alle bewoners van de diverse groepen hebben bijeenkomsten...

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023 Best ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof, Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken die in de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. Inrichting...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.