Project realisatie WBC

Blijf op de hoogte van de realisatie van het Woon Begeleiding Centrum dat wordt gebouwd op het plan Kapelkeshof, ook wel locatie Beckers of Beckershof genaamd. Lees onderstaand alle updates van dit project. 

6 apr, 2022

Schop in de grond

Op dinsdagmiddag 5 april is de bouw van ons WBC officieel van start gegaan. Dit vond plaats onder grote belangstelling van cliënten, hun ouders/verzorgers, familieleden, buurtbewoners en overige belangstellenden. Na een kort welkomstwoord door Louise Haasen van PSW gaf zij aan wat de rol van PSW in dit project was en is, nl. die van eigenaar, verhuurder en zorgverlener. Hierna schetste Ard Stappers als voorzitter van de stichting SBWM het proces van begin idee tot uiteindelijk realisatie van het gebouw. Hij dankte daarbij alle partners die dit mogelijk hebben gemaakt en sprak de hoop uit dat de toekomstige bewoners in het WBC een echt thuis mochten vinden. Daarna sprak Rob Wanten als wethouder Wonen namens de gemeente van een uniek project, waaraan de gemeente vanaf het begin graag de medewerking had verleend. Hij prees daarbij de vasthoudendheid van de stichting, die ondanks tegenslagen steeds hun ultieme doel bleven nastreven. Anget Mestrom, wethouder Zorg, sprak de hoop uit dat de toekomstige bewoners van het WBC hun plaats in de Meijelse gemeenschap mogen krijgen. Zij twijfelde er niet aan dat zij door de Meijelse bevolking liefdevol zouden worden opgenomen.

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

 

Na al deze mooie woorden was het de beurt aan de cliënten en  hebben enkele toekomstige bewoners onder aanvoering van Jeroen de starthandelingen verricht. Als eerste hebben zij het bord onthuld waarop een foto van het toekomstige WBC en de samenwerkende partners zijn vermeld.

De naam van het woon begeleiding centrum wordt WBC Beckershof, met een verwijzing naar de voormalige vestiging van de frikadellenfabriek Beckers.

Daarna hebben zij ook daadwerkelijk de schop in de grond gestoken en geprobeerd alvast de eerste funderingssleuven aan te leggen.

Dit alles gebeurde onder de goedkeurende blikken van alle aanwezigen en werd begeleid met een stevig applaus.

Ter afsluiting van het officiële deel van deze middag werd het glas met bubbels gehesen en geproost op de toekomst. Hierna vertrok het gezelschap naar gemeenschapshuis D’n Binger, waar bij het genot van een kop koffie en een stukje Limburgse vlaai nog druk werd nagepraat. 

Om 18.00 uur was de middag afgelopen en keerden de aanwezigen tevreden huiswaarts.

 

April 2022

De eerste bouwactiviteiten

In deze week 15 is aannemer Schroen uit Baexem begonnen met het plaatsen van de bouwhekken, de bouwketen en het afgraven van de ondergrond. Zie hieronder foto’s van de eerste uitgevoerde bouwwerkzaamheden.

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Week 16

In week 16 is de ondergrond verder afgegraven en zijn de noodzakelijke leidingen gelegd. Om te voorkomen dat er tijdens de verdere werkzaamheden schade aan die leidingen wordt veroorzaakt, zijn op de plaatsen waar die uit de bodem komen schotten geplaatst.

 

Week  17

In deze wat korte week zijn de sleuven gegraven voor de strokenfundering en zijn er piketpaaltjes geslagen.

LEES IN HET BLOK HIERONDER WAT ER IN MEI GEBOUWD WORDT.

Mei 2022

Bouwactiviteiten

in mei

In week 18 is het is de aannemer begonnen met het aanbrengen van de plastic folie voor de fundering. Daarnaast is de bewapening in de funderingssleuven aangebracht om deze te versterken.

Week 19

De funderingsstroken zijn volgestort met beton en moet nu een aantal dagen ‘uitharden’. Hierna zal het overtolige zand worden verwijderd en de vloer worden opgebouwd (folie, wapening, isolatie).

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Week 20

Op de uitgeharde funderingsstroken zijn de onderste delen van de opstaande muren gemetseld. Duidelijk is nu de toekomstige indeling te zien. Nadat het overtollige zand is verwijderd, folie, bewapening en isolatie is aangebracht kan de vloer worden gestort.

 

Week 21

Indeze korte werkweek van 3 werkdagen zijn de laatste leidingen aaangebracht, is het overtollige zand machinaal verwijderd en zijn de ruimtes tussen de opstaande muren vlak gemaakt. Er kan begonnen worden met de vloeropbouw, het isolatiemateriaal is reeds aanwezig.

 

Juni 2022

Bouwactiviteiten

in juni

Week 22

In deze week is men begonnen met het aanbrengen van het isolatiemateriaal voor de vloer. De isolatielaag wordt ongeveer 15 cm dik.

 

 Week 23

Het isolatiemateriaal van de gehele begane vloer is aangebracht en de ruwe betonvloer is gestort. Goed is nu aan de foto’s te zien hoe groot het complex gaat worden. 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Week 24

De stelprofielen zijn gezet waardoor zichtbaar wordt hoe de muren worden gemetseld. De bouwmaterialen voor de onderste lagen zijn geleverd en de eerste muurstenen zijn gemetseld.

Week 25

De grote kalkzandsteenblokken waarmee de binnenmuren worden opgetrokken zijn geleverd en verdeeld over de bouw. De eerste muren zijn inmidels gemetseld.

Week 26

Met de grote blokken, die gelijmd i.p.v. gemetseld worden, worden de volgende muren opgetrokken. Omdat deze behoorlijk zwaar zijn wordt voor het plaatsen gebruik gemaakt van een kleine kraan.

Juli 2022

Bouwactiviteiten

in juli

Week 27

In deze eerste week van juli zijn alle binnenmuren van de appartementen van de begane grond opgetrokken. De volgende fase is het aanbrengen van de isalatie, waarna de buitenmuren van de begane grond appartementen kunnen worden gemetseld.

Week 28

Week 28 is gebruikt om de profielen te stellen waarna de metselaars na het isoleren de buitenmuren kunnen opmetselen. Daarnaast is de funderingsstrook gestort voor het doortrekken van de muur die de afscheiding vormt met de woningen aan De Paast. Ook zijn de eerste 2 raamkozijnen aan de voorzijde van het gebouw geplaatst.

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Week 29

Deze week is gebruikt om de afscheidingsmuur te metselen, aansluitend aan de bestaande muur. Ook zijn er een aantal nieuwe raam- en deurkozijnen aangebracht.

Week 30

De scheidingsmuur is deze week volledig gemetseld. Ook zijn er een aantal nieuwe raamkozijnen aan de achterzijde van het WBW aangebracht en zijn er een aantal nieuwe stelprofielen geplaatst.

Daarnaast is men begonnen met het plaatsen van de muurisolatie voor de appartementen op de begane grond en is de buitenmuur gedeeltelijk opgetrokken.

Het steigermateriaal voor de 1e en 2e verdieping is ook reeds geleverd, zodat tzt de steiger voor de hogere woonlagen kan worden gezet.

 

Augustus 2022

Bouwactiviteiten

in augustus

Week 31

De buitenmuren van het WBC gebouw zijn verder opgetrokken, de bijbehorende muurisolatie is aangebracht en de laatste raamkozijnen zijn gezet. Ook zijn er stutten geplaatst om de breedplaatvloeren te ondersteunen.

 

Week 32

In verband met de ‘bouwvakvakantie’ vinden er deze en de komende weken geen bouwactiviteiten plaats.

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Week 33

In verband met de ‘bouwvakvakantie’ vinden er in deze week geen bouwactiviteiten plaats.

 

Week 34

Ook in deze week wordt er niet aan ons project gewerkt.

 

Week 35

 Na een welverdiende vakantie is de aannemer deze week weer gestart met de werkzaamheden. De kolommen en deels muren m.b.t. de ingang van het WBC  zijn gemetseld. De breedplaatvloeren zijn gelegd, zodat begonnen kan worden met het bouwen van de 1e verdieping. Hiervoor zijn de steigers geplaatst. 

September 2022

Bouwactiviteiten

in september

Week 36

Rondom het te realiseren WBC complex zijn de steigers geplaatst. Op de 1e verdieping zijn de steigers opgetrokken en hebben de ijzervlechters extra bewapening aangebracht. Ook zijn de benodigde materialen voor het opbouwen van die 1e verdieping aangevoerd.

 

Week 37

In deze week zijn er nog meer bouwmaterialen aangevoerd, de steigers uitgebreid en nog meer bewapening in de verdiepingsvloer aangebracht. Die vloer kan nu aangestort worden waarna de opbouw van de studio’s op de eerste verdieping kan beginnen.

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Week 38

De mixer om de verdiepingsvloer aan te storten is geplaatst. Daarnaast zijn er nieuwe materialen aangevoerd en de laatste noodzakelijke leidingen in de vloer aangebracht. De verdiepingsvloer is aangestort en glad gestreken. Na het aanstorten van de verdiepingsvloer moet die een paar dagen aanharden.

 

Week 39

 De verdiepingsvloer is uitgehard en de eerste muren van de appartementen op de 1e verdieping zijn aangebracht. Hiervoor is er, ook voor het aanbrengen van de bouwmaterialen, een grote bouwkraan geplaatst. De steigers zijn weer wat verhoogd en deels van loopplankenvoorzen.

 

 

Oktober 2022

Bouwactiviteiten

in oktober

Week 40

De opbouw van de appartementen op de 1e verdieping is in volle gang. Er is nieuw isolatiemateriaal voor de buitenmuren aangeleverd en er is een 2e loopsteiger rondom het toekomstige WBC opgebouwd. De buitenmuren zijn opgetrokken tot aan de 1e verdiepingsvloer.

 

Week 41

 Ook deze week zijn de bouwvakkers verder gegaan met het optrekken van de binnenmuren op de 1e verdieping. Ook zijn een aantal kozijnen aangebracht en staan andere klaar om gesteld te worden. ook zijn de breedplaatvloeren voor de 2e verdieping aangebracht.

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Week 42

Op de breedplaatvloeren van de 2e verdieping zijn de ijzervlechters aan de slag gegaan om de vloer te versterken. Daarnaast is het leidingwerk, noodzakelijk voor de voorzieningen van de 2e verdieping aangebracht. Van beide is op de foto’s weinig te zien. Wat wel zichtbaar is, is dat de binnenmuren van de 1e verdieping voorzien zijn van isolatiemateriaal en de laatste kozijnen zijn geplaatst.

 

Week 43

De buitenmuren van de appartementen op de 1e verdieping zijn verder opgemetseld. Ook zijn de vertikale steigerpalen verlengd, zodat na het aanstorten van de verdiepingsvloer begonnen kan worden met de opbouw van de 2e verdieping, tevens het dak van het WBC. Het dak met dezelfde pannen als het daarnaast gelegen appartementengebouw, zal ietwat schuin naar binnen (als een soort kap) worden opgetrokken.

 

 

November 2022

Bouwactiviteiten

in november

Week 44

De opbouw van de appartementen op de 1e verdieping nadert zijn voltooiing. De vloer voor de 2e verdieping (het plafond van de 1e verdieping) is aangestort en kan nu uitharden. Hierna kan de opbouw van de appartementen van de 2e verdieping starten.

 

Week 45

De vloer van de 2 verdieping is uitgehard en de eerste bouwmaterialen voor de appartementen van deze verdieping zijn daarop gezet. De verticale steigerpalen zijn verhoogd en de gehele bouw is voorzien van groene bouwnetten. Alle buitenmuren op de 1e verdieping zijn voorzien van de benodigde isolatie en opgemetseld.

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Week 46

De realisatie van de appartementen op de 2e verdieping is in volle gang. De eerste muren zijn reeds gezet en de ontbrekende bouwmaterialen zijn deze week aangevoerd en op de vediepingsvloer geplaatst. De bouw van ons WBC verloopt vooralsnog volgens planning!

 

Week 47

Deze week is er hard gewerkt om de draagmuren van de appartementen die op de 2e verdieping komen op te metselen. Daarnaast zijn alle buitenmuren nu tot het dak (is begin 2e verdieping) opgetrokken. De bouw vordert voorspoedig, mede door het uitzonderlijk goede weer.

 

Week 48

Alle noodzakelijke draagmuren van de appartemenetn op de 2e verdieping zijn aangebracht. De breedplaatvloeren zijn op die draagmuren geplaatst en gestut. Dat betekent dat het hoogste punt van onze bouw bereikt is. Er kan nu begonnen worden het dak af te maken.

December 2022

Bouwactiviteiten

in december

Week 49

De opbouw van de appartementen op de 2e verdieping is bijna klaar. De ijzeren spanten van de dakconstructie zijn aangebracht en ook het terras van die 2e verdieping is gerealiseerd. Er kan nu begonnen worden met het dichten van de dak zijkanten, middels het plaatsen van steunbalken, de dakplaten, de panlatten en tenslotte de pannen zelf.

 

Week 50

 In deze week sprak Koning Winter een woordje mee. Daardoor kon er niet altijd worden doorgewerkt. Wel werd het kale dak verder afgewerkt en werd er isolatiemateriaal aangebracht.

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Week 51

Koning Winter verruilde zijn winters jasje voor een regenjas. Hierdoor werden de bouwwerkzaamheden in deze week wat bemoeilijkt. Het bovenste dek (dak) werd met beton aangestort en moet nu uitharden. Aan de achterkant van het gebouw is begonnen met het optrekken van de muren van het dakterras van de 2e verdieping. Ook is er verder isolatiemateriaal aangebracht en zijn de ijzeren dakspanten geplaatst.

 

Week 52

 Deze week werd er voornamelijk binnen en op het bovenste dek (niet te zien) gewerkt. Omdat het licht in deze dagen niet al te sterk is werden er bouwlampen geplaatst. Dit waren de laatste werkzaamheden in 2022. 

 

 

Januari 2023

Bouwactiviteiten

in januari 2023

Week 1

In deze week is er niet gebouwd en hebben de medewerkers van de aannemer genoten van een welverdiende kerstvakantie.

 

Week 2

Koning Winter is naar alle waarschijnlijkheid ook met kerst-/wintervakantie! Temperaturen van boven de 10 graden overdag en rond de 7 in de nacht zijn ongekend voor deze tijd. Wel zijn de werkzaamheden in de vroege uurtjes weer begonnen, getuige de ontstoken lampen op de bouwkraan.

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Week 3

Koning Winter heeft maar even een pauze genomen en is weer helemaal terug. In deze week hebben de bouwvakkers aan het dak gewerkt. Goed is te zien dat het frame voor de dakramen en de bevestiging van de dakplaten zijn aangebracht. Ook is de opstaande houten constructie te zien aan de bovenkant van het gebouw. Het dak loopt hier door, waardoor de installaties op het dak en de aan te brengen zonnepanelen vanaf de weg niet te zien zijn.

Week 4

Het frame is deze week verder afgemaakt en bijna klaar. Bovenop het dak zijn dichte schotten aangebracht. Verder zijn er een aantal dwarsbalken geplaatst waarop t.z.t. de dakplaten worden vastgemaakt.

 

 

Februari 2023

Bouwactiviteiten

in februari 2023

Week 5

Het dak is in deze week van een mastieklaag voorzien. Ook is de opstaande muur van de 2e verdieping gemetseld waar de aan te brengen dakplaten op gaan aansluiten. Daarnaast is de scheidingsmuur tussen het WBC perceel en de woningen aan De Paast gevoegd.

 

Week 6

In week 6 van 2023 is het regelwerk van het dak afgemaakt en de laatste installaties aangebracht. Begonnen is met het plaatsen van de groene dakplaten aan 3 van de 4 zijden van het WBC. Op de foto’s is duidelijk te zien hoe ver de platen boven de dakvloer uitsteken.

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

 

 

week 7

Nagenoeg alle dakplaten zijn deze week aangebracht op de 2e verdieping. De eerste uitsparingen zijn ook reeds uitgezaagd. Op het dak zijn de buitenunits van de 3 warmtepompen geplaatst die het gebouw per verdieping moeten voorzien van verwarming.

 

Week 8

In de kozijnen op de benedenverdieping is het glas aangebracht. Ook is aan de voorkant van het pand (ingang binnenplaats) op de 2e verdieping de uitbouw (gezamenlijke ruimte van de bewoners) voorzien van kozijnen. Verder zijn de buitenunit op het dak aangesloten en is men verder gegaan met aanbrengen van het leidingwerk in het WBC gebouw.

 

 

Maart 2023

Bouwactiviteiten

in maart 2023

Week 9

Op de 1e verdieping zijn deze week alle ruiten in de kozijnen geplaatst. Ook heeft men de sparingen in het dak van de 2e verdieping aangebracht waar een uitbouw geplaatst wordt. In het dak moeten nog wel de sparingen voor de dakramen worden gemaakt.

 

Week 10

Aan het dak zijn in deze week de uitbouwen van de verschillende appartementen aangebracht. Ook is de dakrand verder afgewerkt. De bouwvakkers hebben deze week nogal wat hinder ondervonden van de winterse omstandigheden en voornamelijk binnenin het gebouw gewerkt.

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

 

 

week 11

Aan het dak zijn op de 2e verdieping de uitbouwen aangebracht voor een aantal appartementen. Dit is zowel aan de voorzijde (Beckershof)  van het WBC als aan de achterzijde (Kapelkersweg) gedaan.

Ook is men verder gegaan met het aanbrengen van de nodige installaties in het gebouw zelf.

 

Week 12 en 13

 In deze weken is men verder gegaan met het bouwen van de dakkapellen. Ook is het hele pand gevoegd en heeft men aan de binnenzijde van het pand de benodigde installaties verder aangebracht.

 

 

April 2023

Bouwactiviteiten

in april 2023

Week 14

In deze week is de aannemer voornamelijk verder gegaan met de afwerking van het WBC gebouw aan de binnenzijde. Dit heeft tot gevolg dat je bijna geen verandering aan de buitenzijde kunt zien ten opzichte van week 13. Het is overigens een jaar geleden dat met de bouw is gestart (6 april 2022).

 

Week 15

De dakkapellen zijn verder afgemaakt en de dakramen zijn geplaatst. Alle panlatten zijn aangebracht en de eerste pannen (aan de hoeken van het dak) zijn aangebracht. Dit neemt wat tijd in beslag omdat zij veelal op maat moeten worden gezaagd.

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

 

 

week 16

De laatste dakramen zijn deze week geplaatst. Ook zijn alle pannen geslepen en op het dak aangebracht. Nu moet het dak verder afgemaakt worden.

Binnen in het gebouw zijn de laatste leidingen aangebracht en de muren gestuct.

 

Week 17

De aanemer is met de witte boeiboord van trespa materiaal die het dak scheidt van de 1e verdieping begonnen, Dit maakt het geheel strak en oogt modern. Daarnaast is de laatste hand gelegd aan de dakconstructie in deze relatief korte week i.v.m. Koningsdag.

 

 

mei 2023

Bouwactiviteiten

in mei 2023

Week 18

In deze korte werkweek is de aannemer voornamelijk binnen aan het werk geweest.

De verschillende verdiepingen zijn voorzien van een glad afgestreken afwerkvloer en het stucwerk is verder verfijnd.

 

Week 19

 Deze week werden de werkzaamheden voornamelijk geconcentreerd aan de binnenzijde van het WBC. De stucadoor en de schilder zijn aan de slag gegaan.

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

 week 20

 De werkzaamheden m.b.t. het WBC Beckershof bevinden zich in de afrondende fase. Ook in deze week concentreren die zich aan de binnenzijde van het gebouw. Daarbij is er extra aandacht voor het aanbrengen van de noodzakelijke domotica die in een latere fase intensief zal worden uitgetest, alvorens de inwoners hun intrek in het gebouw kunnen nemen.

 

Week 21

De schilder is begonnen met het aanbrengen van de witte muurverf aan de buitenzijde van het gebouw. Indien dit gereed is kan de steiger worden afgebroken en er begonnen worden met de bestrating en de tuin.

We zijn dus duidelijk in de eindfase van de bouwactiviteiten aangeland!

 

 

juni 2023

Bouwactiviteiten

in juni 2023

Week 22

In deze eerste week van juni is de schilder verder gegaan met het aanbrengen van  de witte muurverf op de buitenmuren. Inmiddels zijn zowel de muren van de 2e als 1e verdieping geschilderd en kan de komende week begonnen worden met de buitenmuren op de begane grond.

 

Week 23

 De buitenmuren van de begane grond zijn voor een deel geschilderd. Daarnaast is de aannemer verder gegaan met het aanleggen van de verschillende domotica onderdelen. Deze zullen, indien volledig geinstalleerd, uitgebreid worden uitgetest op functioneren. 

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

week 24

De steigers rondom het WBC gebouw zijn grotendeels afgebroken. Ook de buitenmuren van de appartementen op de begane grond zijn bijna allemaal geschilderd. Binnen in het gebouw is men bezig met de afwerking.

 

Week 25

Het hekwerk rondom het gebouw is nagenoeg opogeruimd en de aansluiting op het stroomnet is gerealiseerd.  Het schilderwerk aan de buitenzijde is af.

Op vrijdag de 23e juni mochten de toekomstige bewoners en hun ouders / verzorgers voor de eerste keer in het gebouw. Dit om een eerste indruk te krijgen van de stand der bouw en in de appartementen de maten op te meten voor de gordijnen, meubels e.d.

Een impressie van de appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes is in de vorm van een aantal foto’s toegevoegd. Er moet nog het e.e.a. gebeuren zoals te zien is.

 

 

 

juli 2023

Bouwactiviteiten

in juli 2023

Week 26

Omdat het gebouw aan de buitenkant nagenoeg gereed is en de nog noodzakelijke werkzaamheden zich binnen in het gebouw afspelen stopt hierbij de wekelijkse updates m.b.t. de bouwactiviteiten.

In het vervolg wordt er alleen nog iets gemeld als er ook wat te zien is.

 

 

 

 

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

 

 

 

 

december 2023

Eerste bewoners trekken

in WBC Beckershof

Week 50

Op vrijdag 15 december hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in het gloednieuwe Woon Begeleidings Centrum Beckershof.

Na vele maanden van hard werken door de aannemer, de verwanten van de toekomstige bewoners en het personeel van PSW was het dan eindelijk zover. Hier hadden de bewoners op gewacht. De begeleiding van PSW, allemaal nieuwe krachten op deze locatie, hadden letterlijk de rode loper voor hen uitgerold en verwelkomden de nieuwe huisgenoten op hartelijke wijze. Ze hadden overal ballonnen en slingers opgehangen wat een feestelijke indruk maakte.

Na de eerste gewenningsronde, het was toch wel een beetje spannend, verliep de eerste nacht rustig. Ook de zaterdag verliep zonder problemen en voelde vertrouwd.

Op zondag 17 december was er vanaf 15.00 uur een gezellig samenzijn van de nieuwe bewoners met familie, vrienden en kennissen. Het werd een hartelijke ontmoeting.

De Stichting Begeleid Wonen Meijel had op elke verdieping voor een grote taart gezorgd met een afbeelding van het nieuwe gebouw erop. Ook waren er kerststukjes op de tafels gezet. Een lid van het bestuur deed per verdieping een kort officieel welkomstwoordje waarin de ontstaansgeschiedenis van het WBC werd vernoemd en de weg die was afgelegd tot aan dit uiteindelijke resultaat.

Klik op de pijlen in de afbeelding om meer foto’s te bekijken.

Plan-WOZOCO-Meijel-2

Daarna was het aan de beurt van Jeroen Stappers, bewoner van de 1e verdieping, om officieel het feest te openen met het doorknippen van het lint.

Onder luid applaus waren daarmee de officiële plichtplegingen voorbij en kon de taart aangesneden, verdeeld en opgegeten worden.

De aanwezigen lieten zich het gebak goed smaken en onder het genot van een kopje koffie, thee of fris werden er hele verhalen uitgewisseld.

Op de foto’s in het blok linksonder is te zien hoe deze middag op de verschillende verdiepingen werd beleefd. Omstreeks 16.30 uur gingen de gasten voldaan naar huis, een hele ervaring rijker, en werden de bewoners weer ondergedompeld in het inmiddels bekende dagelijkse dagritme.

 

Week 2

In het weekend van 5 t/m 7 januari 2024 namen de overige bewoners hun intrek en werd er op zondag 7 januari ook voor hen een feestelijk welkom met taart georganiseerd. De opkomst van familie, vrienden en bekenden was ook ditmaal groot en een bestuurslid van SBWM sprak een passend welkomswoord of sprak individueel met de aanwezigen. Om 17.00 uur verlieten de genodigden het WBC gebouw en konden de bewoners hun dagelijkse ritme weer oppakken.

 

Ook daarvan zijn een aantal passende foto’s geplaatst in het kader links.