Nieuwsbrief SBWM januari 2024
Fav-icoon-SBWM

Geschreven door Jan Manders

27 jan, 2024

Beste ouders en/of verzorgers van de bewoners van WBC Beckershof

Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal actuele zaken betreffende ons WBC Beckershof en het project Vrienden van WBC Beckershof.

 

1e Groep nieuwe bewoners WBC Beckershof week 50 2023

Op vrijdag 15 december was het dan eindelijk zover. Op die datum hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in het gloednieuwe Woon Begeleidings Centrum Beckershof, Beckershof 12, 5768 BW in Meijel.

Na vele maanden van hard werken door de aannemer, de verwanten van de toekomstige bewoners en het personeel van PSW was het dan eindelijk zover. Hier hadden de bewoners op gewacht. De begeleiding van PSW, allemaal nieuwe krachten op deze locatie, hadden letterlijk de rode loper voor hen uitgerold en verwelkomden de nieuwe huisgenoten op hartelijke wijze. Ze hadden overal ballonnen en slingers opgehangen wat een feestelijke indruk maakte.

Na de eerste gewenningsronde, het was toch wel een beetje spannend, verliep de eerste nacht rustig. Ook de zaterdag verliep zonder problemen en voelde vertrouwd.

Op zondag 17 december was er vanaf 15.00 uur een gezellig samenzijn van de nieuwe bewoners met familie, vrienden en kennissen. Het werd een hartelijke ontmoeting.

De Stichting Begeleid Wonen Meijel had op elke verdieping voor een grote taart gezorgd met een afbeelding van het nieuwe gebouw erop. Ook waren er kerststukjes op de tafels gezet om de boel alvast in kerstsferen te brengen. Een lid van het bestuur deed per verdieping een kort officieel welkomstwoordje waarin de ontstaansgeschiedenis van het WBC werd vernoemd en de weg die was afgelegd tot aan dit uiteindelijke resultaat.

Daarna was het aan de beurt van Jeroen Stappers, bewoner van de 1e ver dieping en aanleiding voor dit mooie project, om officieel het feest te openen met het doorknippen van het lint.Onder luid applaus waren daarmee de officiële plichtplegingen voorbij en kon de taart aangesneden, verdeeld en opgegeten worden.De aanwezigen lieten zich het gebak goed smaken en onder het genot van een kopje koffie, thee of fris werden er hele verhalen uitgewisseld.
Op de foto’s in het blok op de website van SBWM (www.sbwm.eu )  is op de pagina Projecten > Realisatie WBC (door scrollen naar beneden) te zien hoe deze middag op de verschillende verdiepingen werd beleefd.

Omstreeks 16.30/1700 uur gingen de gasten voldaan naar huis, een hele ervaring rijker, en werden de bewoners weer ondergedompeld in het inmiddels bekende dagelijkse dagritme.

2e Groep nieuwe bewoners WBC Beckershof week 02 2024

In het weekend van 5 t/m 7 januari 2024 namen de overige bewoners hun intrek en werd er op zondag 7 januari ook voor hen een feestelijk welkom met taart georganiseerd. De opkomst van familie, vrienden en bekenden was ook ditmaal groot en een bestuurslid van SBWM sprak een passend welkomswoord of sprak individueel met de aanwezigen. Om 17.00 uur verlieten de genodigden het WBC gebouw en konden de bewoners hun dagelijkse ritme weer oppakken. Hiermee zijn alle verdiepingen nagenoeg bezet en zijn er alleen op de begane grond nog 2 studio’s onbezet.

Als ook deze in de toekomst hun nieuwe bewoners kunnen begroeten, is het WBC Beckershof voor 23 bewoners hun nieuwe thuis.

We hopen en verwachten dat alle nieuwe bewoners zich snel thuis zullen voelen in dit mooie gebouw.

 

Publiciteit

Om ruchtbaarheid te geven aan het bovenstaande zal het stichtingsbestuur de plaatselijke en regionale publiciteitsmogelijkheden onderzoeken. Daar het weekblad Via niet meer aan alle huishoudens in Meijel wordt bezorgd, zal met name Meijel 24 benaderd worden. Daarnaast zal de correspondent van De Limburger gevraagd worden een kort stukje in het Dagblad op te nemen.

Als de officiële opening van het WBC in het voorjaar plaatsvindt, zal dat natuurlijk ook met de nodige publiciteit omlijst worden.

 

Het project Vrienden van WBC Beckershof

Om de noodzakelijke middelen voor onze nieuwe rol als SBWM te kunnen vervullen hebben wij dit nieuwe project opgestart. Het is de bedoeling hieraan zo ruim mogelijk aandacht te besteden en dus zoveel mogelijk particulieren en ondernemers te verleiden om “vriend” te worden. Hier ligt voor eenieder een taak, dus ook voor de ouders en verzorgers. In een korte beschrijving wordt aangegeven wat het project inhoud, hoe en door wie het wordt uitgevoerd met verwijzing naar de website van SBWM, pagina Vrienden WBC. Hier kan men zich aanmelden.

Zie voor meer informatie ook onze nieuwsbrief van augustus 2023

 

Overige berichten

Open Dag WBC Beckershof

Open Dag WBC Beckershof

De geschiedenis Wat begon als een gezochte woonmogelijkheid voor een zoon met een beperking is uitgemond in het realiseren van een Woonbegeleidings Centrum (WBC) voor 23 jong volwassenen met een beperking in Meijel. Vanaf 2016 hebben een aantal ouders zich verenigd in...

Lees meer
Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Voortgang inhoudelijke zaken: Samenwerking Sint Jozef wonen en zorg: Vorige nieuwsbrief vertelde ik al over de samenwerking die we willen opzetten. De mogelijkheid om dicht bij je woonplek te werken en van...

Lees meer
Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023 Beste ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken betreffende het aanvragen van financiële ondersteuning door SBWM...

Lees meer
Nieuwsbrief juli 2023

Nieuwsbrief juli 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Juli 2023.   Voortgang inhoudelijke zaken: Afgelopen maanden hebben we weer een aantal activiteiten gehad, hieronder een opsomming:   Ontmoetingen: Alle bewoners van de diverse groepen hebben bijeenkomsten...

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023 Best ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof, Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken die in de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. Inrichting...

Lees meer
Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Beste cliënten, ouders en familieleden WBC Beckershof, Februari 2023. Voortgang inhoudelijke zaken: Vorige nieuwsbrief was van november 2022 en we hebben in december nog een ouderavond gehad. Daarin was aandacht voor bouw- en inrichtingszaken en hebben we stil gestaan...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.