Nieuwsbrief september 2023
Fav-icoon-SBWM

Geschreven door Jan Manders

14 nov, 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof,

Voortgang inhoudelijke zaken:

Samenwerking Sint Jozef wonen en zorg:

Vorige nieuwsbrief vertelde ik al over de samenwerking die we willen opzetten. De mogelijkheid om dicht bij je woonplek te werken en van betekenis te zijn, onze buren te helpen bij ondersteunende werkzaamheden, of gewoon om samen dingen te beleven. We hebben al intensieve contacten samen met PSW Werk om te kijken hoe bewoners met een vraag om dagbesteding een passend plekje te geven. Om een beeld te krijgen van de werkzaamheden, hebben we fotoreportage gemaakt van enkele praktische voorbeelden.

Zie link.https://youtu.be/nVqEXME_mSk

Ouderbijeenkomst per etage:

In het voorjaar hebben we inspiratiebijeenkomsten gehad met ouders/familie/buurt/vrijwilligers en een middag met toekomstige bewoners. Hieruit kwamen een aantal leidende principes die we allemaal belangrijk vinden in het nieuwe WBC Beckershof. Van betekenis zijn en bijdragen of meedoen aan de omgeving waar je woont, Beckershof of zelfs in Meijel en omgeving, werd als heel belangrijk gevonden, maar zeker ook het samendoen van alle zaken in het WBC. Ouders/familie wil actief betrokken zijn en meedoen in het leven van hun familielid.

We hebben in september ouder/familiebijeenkomsten gepland om samen te kijken hoe we dit SAMENDOEN gaan afspreken. In het samendoen is het van belang dat we een mooie en voor onze bewoners passende verdeling maken van de ondersteunende activiteiten. Hierbij is het natuurlijk ook van belang dat het past binnen ieders mogelijkheden. Vandaar dat het belangrijk is om dit af te stemmen, voorkomen dat op één avond 3 mensen komen ondersteunen en op de andere avond helemaal niemand. Het is fijn te weten wat iedereen graag wil bijdragen.

Adres WBC Beckershof:

Beckershof 12 (algemeen nummer), 5768 BW Meijel

Jullie hebben allemaal een eigen huisnummer, dit staat vermeld op de plattegrond die jullie ontvangen hebben.

 Inschrijven nieuw adres:

De gemeente Peel en Maas: Binnen 5 werkdagen na de verhuizing, word je verwacht je in te schrijven op het nieuwe adres. Dit moet de toekomstig bewoner doen, eventueel samen met vertegenwoordiger. Dit kan op afspraak aan de balie, telefonisch formulier opvragen (dit sturen ze je dan toe) of via DigiD.

Voor de begane grond is dit allemaal huisnummer 12, voor de overige bewoners staat je huisnummer op de plattegrond vermeld. Je krijgt ook op jouw eigen adres een bevestiging binnen.

Huisarts, tandarts en apotheek in Meijel:

Meestal gaan ouders/familie zelf mee naar deze afspraken. Je hoeft niet te veranderen van huisarts etc. Maar indien het noodzakelijk is dat vanuit PSW dit begeleid wordt, vragen wij je om bewoner in te schrijven bij de praktijken in Meijel. Indien iemand medicatie gebruikt is het handig dat je aangemeld bent bij de apotheek in Meijel, omdat wij daar onze afspraken mee gaan maken.

Huisartsen: Ze hebben eigenlijk patiëntenstop maar maken ruimte voor de mensen die in het WBC Beckershof gaan wonen.

Huisartsenpraktijk Habets: Kerkstraat 5A Meijel, 077 466 1436

Deze huisarts neemt vroegere patiënten weer op in zijn praktijk.

Huisartsenpraktijk de Peel: Dorpsstraat 8b, Meijel, T 077 – 466 36 36

Deze huisarts neemt alle nieuwe patiënten op in zijn praktijk.

Apotheek: Dorpsstraat 8, 5768 CE Meijel, 077-4779920

Zij nemen nog nieuwe klanten aan. Met deze apotheker zullen wij de afspraken gaan maken, zoals ook de jaarlijkse medicatiecheck. PSW ziet het blisteren als noodzakelijk voor een veilige medicijnverstrekking. Het vermindert het risico op medicatiefouten aanzienlijk. Gezien het feit dat PSW verblijf zonder behandeling biedt, valt dit onder de individuele ziektekostenverzekering. Hier zijn kosten aan verbonden en gaan van het eigen risico af.

Tandartsen: Kerkveld 2, 5768 BB Meijel, 077 466 0792

Ze nemen ook nog nieuwe patiënten aan, deze moeten wel in Meijel woonachtig zijn.

Heeft u vragen over bovenstaande informatie, neem dan contact met mij op.

 

Voortgang bouwzaken:

De afbouw vordert conform planning. De Enexis aansluiting wordt deze week definitief gemaakt en er wordt binnenkort gestart met de tuinaanleg en tuinbergingen. Deze maand volgen de definitieve data voor het klusmoment. Tevens zullen in oktober de definitieve verhuisdata bekend worden.

In het hele gebouw is WIFI aanwezig waar bewoners gebruiken van kunnen maken, bedoeld voor mobiele telefoon of i pad.

Heeft u vragen over bouwzaken, mail naar huisvesting@psw.nl

Promotie WBC Beckershof:

Om de bekendheid van WBC Beckershof te vergroten wordt de komende tijd de plaatselijke pers opgezocht.

Daarnaast zijn promotiematerialen ontwikkeld in de vorm van een flyer, een poster en een banner met daarin naast de noodzakelijke informatie en een foto met daarop een aantal toekomstige bewoners van ons nieuwe gebouw. Dit ter ondersteuning van het project “Vrienden van WBC Beckershof” waarover we jullie eerder informeerden.

De eerste “vrienden” hebben zich reeds aangemeld.

 

Met vriendelijke groeten namens SBWM en PSW,

Louise Haasen

Teamleider PSW.

l.haasen@psw.nl

06-53983676

 

Overige berichten

Open Dag WBC Beckershof

Open Dag WBC Beckershof

De geschiedenis Wat begon als een gezochte woonmogelijkheid voor een zoon met een beperking is uitgemond in het realiseren van een Woonbegeleidings Centrum (WBC) voor 23 jong volwassenen met een beperking in Meijel. Vanaf 2016 hebben een aantal ouders zich verenigd in...

Lees meer
Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Beste ouders en/of verzorgers van de bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal actuele zaken betreffende ons WBC Beckershof en het project Vrienden van WBC Beckershof.   1e Groep...

Lees meer
Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023 Beste ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken betreffende het aanvragen van financiële ondersteuning door SBWM...

Lees meer
Nieuwsbrief juli 2023

Nieuwsbrief juli 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Juli 2023.   Voortgang inhoudelijke zaken: Afgelopen maanden hebben we weer een aantal activiteiten gehad, hieronder een opsomming:   Ontmoetingen: Alle bewoners van de diverse groepen hebben bijeenkomsten...

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023 Best ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof, Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken die in de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. Inrichting...

Lees meer
Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Beste cliënten, ouders en familieleden WBC Beckershof, Februari 2023. Voortgang inhoudelijke zaken: Vorige nieuwsbrief was van november 2022 en we hebben in december nog een ouderavond gehad. Daarin was aandacht voor bouw- en inrichtingszaken en hebben we stil gestaan...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.