Stichting Begeleid Wonen Meijel

De stichting, statutair opgericht op 1 juli 2017, is in het leven geroepen om als vertegenwoordigend orgaan van de toekomstige bewoners van een Woon Begeleiding Centrum (WBC) samen met haar partner PSW te komen tot de realisatie van een veilige en beschermde woonomgeving in Meijel. Zij heeft daartoe een 4-tal doelen bepaald, haar visie en missie geformuleerd en de werkwijze, waarbinnen zij die doelen wenst te realiseren.

Ons verhaal

Iedere ouder en/of verzorger van een kind heeft uiteindelijk de uitdrukkelijke wens dat de zoon of dochter, als die het ouderlijk huis verlaat,  in een eigen woonomgeving het verdere leven naar eigen inzicht en mogelijkheden vorm kan geven. Dit geldt zeker in situaties waarbij het kind een ernstige beperking heeft. Die wens is het startpunt geweest voor het traject dat 2 ouders zijn begonnen, wij met zijn allen zijn aangegaan en hopelijk zal leiden tot een WBC als fijne, veilige en beschermde  woonomgeving voor alle huidige en toekomstige bewoners.

Projecten

Project ‘Vrienden van WBC Beckershof

We zijn heel blij met het mooie woonbegeleidingscentrum (WBC) Beckershof in Meijel. Toch zijn er nog zaken die we graag zouden willen hebben of doen, die niet betaald kunnen worden uit regulier zorggeld of door de bewoners en familie zelf. Daarom zoeken we financiële steun.

Word “Vriend van WBC Beckershof” en draag bij aan een prettiger verblijf voor de bewoners van WBC Beckershof.

Donneer eenmalig of periodiek zodat wij voorzieningen mogelijk kunnen maken die het verblijf van de bewoners van het WBC prettiger maken. Bijvoorbeeld door een relaxstoel, een beeld-TV, een rolstoelfiets, een snoezelkar of andere hulpmiddelen aan te schaffen voor de bewoners met een beperking. Ook wordt er bijgedragen in de kosten om een bezoek aan een dierentuin te realiseren voor rolstoelbewoners met een meervoudige beperking.

De gelden, bijeengebracht door “De Vrienden van WBC Beckershof” worden door de SWBM beheerd en besteed aan het bovengenoemde doelen.

Plan-WOZOCO-Meijel

Project oprichting SBWM

Dit project valt eigenlijk uiteen in 2 fases:

  • De oprichting van een stuurgroep als vertegenwoordigend orgaan van alle ouders / verzorgers / cliënten met het mandaat van die groep om namens hen de onderhandelingen te voeren met externe partijen.
  • De oprichting van een stichting, waarbij in de statuten de na te streven doelen werden vastgelegd en de wijze waarop de stichting zal proberen die doelen te verwezenlijken.

Door het oprichten van de stichting als rechtspersoon werd de stuurgroep stichtingsbestuur en een officieel herkenbare partner binnen het na te streven hoofddoel. Er werd daarnaast ook formeel voldaan aan de voorwaarden om subsidie te verkrijgen en als Algemene Nut Beogende Instelling (ANBI) in aanmerking te komen.

Project realisatie WBC  

Het hoofddoel is het realiseren van het WBC, dat voldoet aan de wensen van deze tijd en haar bewoners en wordt geïntegreerd in de directe omgeving. Dit heeft uiteindelijk een periode van 7 jaren in beslag genomen in een steeds veranderende bouwomgeving. Het heeft heel veel moeite, geduld en doorzettingsvermogen gekost om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Met als resultaat een prachtig gebouw in een mooie nieuwe wijk.

Plan-WOZOCO-Meijel
Plan-WOZOCO-Meijel-2

Word sponsor

Raak betrokken en draag ons initiatief een warm hart toe en help de doelgroep te integreren in de directe buurt en de Meijelse gemeenschap om als volwaardige burger in de maatschappij te mogen participeren.

Nieuwsberichten

Open Dag WBC Beckershof

Open Dag WBC Beckershof

De geschiedenis Wat begon als een gezochte woonmogelijkheid voor een zoon met een beperking is uitgemond in het realiseren van een Woonbegeleidings Centrum (WBC) voor 23 jong volwassenen met een beperking in Meijel. Vanaf 2016 hebben een aantal ouders zich verenigd in...

Lees meer
Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Beste ouders en/of verzorgers van de bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal actuele zaken betreffende ons WBC Beckershof en het project Vrienden van WBC Beckershof.   1e Groep...

Lees meer
Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Voortgang inhoudelijke zaken: Samenwerking Sint Jozef wonen en zorg: Vorige nieuwsbrief vertelde ik al over de samenwerking die we willen opzetten. De mogelijkheid om dicht bij je woonplek te werken en van...

Lees meer