Nieuwsbrief juli 2023
Fav-icoon-SBWM

Geschreven door Jan Manders

29 jul, 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Juli 2023.

 

Voortgang inhoudelijke zaken:

Afgelopen maanden hebben we weer een aantal activiteiten gehad, hieronder een opsomming:

 

Ontmoetingen:

Alle bewoners van de diverse groepen hebben bijeenkomsten gehad, om elkaar beter te leren kennen en samen toe te leven naar hun nieuwe thuis. Ik heb hierover positieve berichten gehoord van bewoners en collega’s toen ik aangesloten ben. De medewerkers pakken de organisatie van deze bijeenkomsten samen met bewoners (indien mogelijk) en ouders op. Ik zal niet meer elke keer aansluiten hierbij.

Koffiemoment:

30 mei hebben we een informatieavond gehouden voor alle mensen van Meijel en omgeving, met als doel bekendheid geven, medewerkers en vrijwilligers werven. Het was een hele mooie avond met een grote opkomst. Samen met enkele bewoners, ouders en mensen vanuit PSW waren we met 70 personen. Heel fijn dat er zoveel belangstelling was. Er werden goede ideeën geopperd voor samenwerken met andere maatschappelijke organisaties binnen Meijel waardoor bewoners kansen krijgen om volwaardig deel te nemen aan de gemeenschap.

Tevens hebben veel mensen zich aangemeld met interesse voor een betaalde werkplek. Met deze mensen hebben we de afgelopen weken een verdiepend kennismakingsgesprek gevoerd, waarna de meeste kandidaten doorgestuurd zijn naar de sollicitatieronde. Deze vindt plaats in de komende weken.

Er hebben zich meerdere vrijwilligers aangemeld, die aangeven iets te willen betekenen voor onze bewoners. Ria Geris wil wel de rol als vrijwilligersaanspreekpunt op zich nemen en we gaan in augustus een plan opstellen om alle vrijwilligers een passende plek/rol te geven, die past bij het beeld en verwachtingen van ons en die van henzelf.

Demo avond BProcare:

dinsdag 20 juni hadden we een demo avond gepland voor alle bewoners en familieleden, om een beeld te krijgen hoe de domotica straks gaat werken, wat de mogelijkheden zijn. Niet iedereen heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt, maar de mensen die er waren hebben een kijkje kunnen nemen hoe zaken georganiseerd kunnen worden. Er kwamen meerdere reacties en vragen over de mogelijkheden.

Kijk- en meetmoment:

23 juni zijn bijna alle bewoners en familieleden komen kijken in het nieuwe WBC, het gebouw is nog kaal maar iedereen was druk in de weer met meetlat en foto’s. Er heerste al een enthousiaste sfeer en veel vragen konden direct beantwoord worden door begeleiding of Frank Martijn, die namens de afdeling huisvesting aanwezig was.

Samenwerking Sint Jozef:

Zoals al vaker vermeld willen we een intensieve samenwerking met Sint Jozef, onze buur-zorgorganisatie. We denken dat we veel zaken in gezamenlijkheid kunnen organiseren en van elkaar kunnen leren.

Voor de nacht: Sint Jozef gaat een rol spelen bij het uitluisteren van onze nachtelijke meldingen en eventuele back-up voor onze slaapdienst.

Voor dagbesteding: Sint Jozef biedt tal van kansen voor dagbesteding/zinvolle werkplekken. Voor mensen die meer een belevingsgerichte dagbesteding vragen, kun je denken aan deelnemen aan activiteiten voor de dagopvang, zoals creatieve activiteiten, muziek, wandelen, bewegingsactiviteiten, etc.

Voor de mensen die graag een zinvolle bijdrage leveren (werk hebben) kun je denken aan assistent op een verpleegafdeling waarbij je het team helpt met fruit snijden, opruimen, alles klaarzetten voor koffie of de maaltijd, samen naar activiteiten gaan, en zo meer. Je hoort dan echt bij dit team! Maar ook meehelpen met de huismeester en word je een soort conciërge, die eenvoudige handelingen kan uitvoeren. Ook in de tuin en bij de dieren voor wie graag buiten werkt, zijn activiteiten/ werkjes die je samen met een maatje kan uitvoeren. We willen bij alle activiteiten en werkplekken uitgaan van de wens/vraag van de bewoner, wat past goed bij jou, waar word je blij van? Daar proberen we dan een passende plek bij te vinden, waar je voldoening krijgt, ertoe doet en betekenisvol werk doet, elke bijdrage telt mee.

Daarnaast kunnen we samen met jullie als familie, op vraag van de bewoners allerlei andere activiteiten organiseren, denk aan zwemmen (indien voldoende vrijwilligers), wekelijkse fysio (via individuele zorgverzekering), ontspannende massage, etc.

Een luisterend oor: ouders/ verwanten voor elkaar, is er voor alle familieleden. De komende periode is voor alle familieleden een spannende tijd, de verhuizing komt eraan wat veel onzekerheid en zorgen met zich meebrengt. Ik zal een folder meesturen om hier eventueel gebruik van te maken.

 

Voortgang bouwzaken:

De steigers zijn weg en ineens krijgt het gebouw zijn mooie gezicht zoals het er in lengte van jaren zal uitzien. Alle werken verlopen volgens planning. Om een paar zaken te noemen: de deuren worden direct na de bouwvakvakantie geplaatst en de keukens in oktober. Ook worden na de vakantie in september het behang en de lambrisering aangebracht en de vloeren gelegd.

Er zijn nog mensen die om redenen op 20 en 23 juni niet het gebouw konden bezichtigen. Daarmee zijn inmiddels nieuwe bezichtigingsafspraken gemaakt.

 

Tot slot wil ik jullie allemaal een fijne vakantie wensen en zal de volgende nieuwsbrief pas eind september, begin oktober uitkomen.

Met vriendelijke groeten namens SBWM en PSW,

Louise Haasen

Teamleider PSW.

l.haasen@psw.nl

06-53983676

Overige berichten

Open Dag WBC Beckershof

Open Dag WBC Beckershof

De geschiedenis Wat begon als een gezochte woonmogelijkheid voor een zoon met een beperking is uitgemond in het realiseren van een Woonbegeleidings Centrum (WBC) voor 23 jong volwassenen met een beperking in Meijel. Vanaf 2016 hebben een aantal ouders zich verenigd in...

Lees meer
Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Beste ouders en/of verzorgers van de bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal actuele zaken betreffende ons WBC Beckershof en het project Vrienden van WBC Beckershof.   1e Groep...

Lees meer
Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Voortgang inhoudelijke zaken: Samenwerking Sint Jozef wonen en zorg: Vorige nieuwsbrief vertelde ik al over de samenwerking die we willen opzetten. De mogelijkheid om dicht bij je woonplek te werken en van...

Lees meer
Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023 Beste ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken betreffende het aanvragen van financiële ondersteuning door SBWM...

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023 Best ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof, Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken die in de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. Inrichting...

Lees meer
Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Beste cliënten, ouders en familieleden WBC Beckershof, Februari 2023. Voortgang inhoudelijke zaken: Vorige nieuwsbrief was van november 2022 en we hebben in december nog een ouderavond gehad. Daarin was aandacht voor bouw- en inrichtingszaken en hebben we stil gestaan...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.