Nieuwsbrief augustus 2023
Fav-icoon-SBWM

Geschreven door Jan Manders

14 nov, 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Beste ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof

Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken betreffende het aanvragen van financiële ondersteuning door SBWM bij activiteiten e.d. voor de toekomstige bewoners van ons WBC Beckershof en het project Vrienden van WBC Beckershof.

Nieuwe rol stichting SBWM

In de nieuwsbrief van maart 2023 werd dit reeds vermeld: Zodra de bouw gereed is, zal de rol van de stichting veranderen. Het hoofddoel was immers het realiseren van dit WBC.

Hierna zal het bestuur zich meer gaan bezighouden met het toezichthouden op de naleving van de gemaakte afspraken met PSW en anderen. Met dit als uitgangspunt is ook de samenstelling van het bestuur recentelijk veranderd.

Daarnaast zal het bestuur proberen om bepaalde zaken waaraan behoefte is maar niet kunnen worden betaald uit andere middelen, te ondersteunen. Hiervoor is een protocol en aanvraagformulier ontwikkeld.  Zie hiervoor de bijlagen. Om de noodzakelijke middelen hiervoor te verwerven richten we de Vrienden van WBC Beckershof op. Zie ook hiervoor de bijgevoegde bijlagen.

Het Protocol aanvraag donaties / bijdragen

In dit protocol staat duidelijk omschreven aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen. Daarbij moet gebruik gemaakt worden van het Aanvraagformulier donaties / bijdragen.

Belangrijk daarbij is dat een aanvraag ruim vóór aanvang van een activiteit of aanschaf van het gewenste object wordt ingediend bij het stichtingsbestuur, die deze aanvraag beoordeelt. Een aanvraag kan worden gehonoreerd of afgewezen. Dit laatste wordt altijd gemotiveerd.

Het Aanvraagformulier donaties / bijdragen

Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden en bij voorkeur digitaal opgestuurd worden naar het e-mailadres secretaris@sbwm.eu .

Bij te organiseren activiteiten mogen zowel de kosten van de bewoners als die van de organisatoren en begeleiders van PSW worden opgevoerd. Een begroting van de kosten daarbij toevoegen.

Bij aan te schaffen objecten moeten verschillende alternatieven onderzocht worden en bij voorkeur in een bijlage verder worden omschreven of bewezen.

In het 4e blokje van het aanvraagformulier wordt gevraagd of er andere manieren van bekostiging zijn onderzocht. Niet alleen PSW is zo’n bekostigingsbron, ook anderen (ondernemingen, sponsoren, eigen bijdragen e.d.) zijn het onderzoeken waard.

 Het project Vrienden van WBC Beckershof

Om de noodzakelijke middelen voor onze nieuwe rol te kunnen vervullen hebben wij dit nieuwe project opgestart. Het is de bedoeling hieraan zo ruim mogelijk aandacht te besteden en dus zoveel mogelijk particulieren en ondernemers te verleiden om “vriend” te worden. Hier ligt voor eenieder een taak, dus ook voor de ouders en verzorgers. In een korte beschrijving wordt aangegeven wat het project inhoud, hoe en door wie het wordt uitgevoerd met verwijzing naar de website van SBWM.

Het aanmeldformulier Vrienden van WBC Beckershof

Via het Aanmeldformulier Vrienden van WBC Beckershof kan eenieder die onze doelstelling onderschrijft zich als vriend aanmelden en aangeven welk bedrag hij / zij daarbij wil doneren. Dit kan een eenmalige schenking zijn (gewone gift) of een gift voor minimaal 5 jaar (periodieke gift). In het laatste geval is de gift volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er wordt dan een overeenkomst opgesteld, eventueel in combinatie met een automatische incasso van het bedrag.

Behoefte aan ondersteuning

In de komende tijd zal duidelijker worden waarbij ondersteuning nodig is. Die hoeft overigens niet altijd in geld maar kan soms ook in diensten worden verstrekt.

Het stichtingsbestuur stelt zich op het standpunt dat ze aanvragen daartoe met een open blik benadert. Daar waar het grotere bedragen betreft zal zij op zoek gaan naar co-financiers. Daarbij is het van wezenlijk belang dat goed omschreven wordt waarom die ondersteuning nodig is, zie 3e blokje van het aanvraagformulier donaties / bijdragen.

Tot zover. Het stichtingsbestuur

Overige berichten

Open Dag WBC Beckershof

Open Dag WBC Beckershof

De geschiedenis Wat begon als een gezochte woonmogelijkheid voor een zoon met een beperking is uitgemond in het realiseren van een Woonbegeleidings Centrum (WBC) voor 23 jong volwassenen met een beperking in Meijel. Vanaf 2016 hebben een aantal ouders zich verenigd in...

Lees meer
Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Beste ouders en/of verzorgers van de bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal actuele zaken betreffende ons WBC Beckershof en het project Vrienden van WBC Beckershof.   1e Groep...

Lees meer
Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Voortgang inhoudelijke zaken: Samenwerking Sint Jozef wonen en zorg: Vorige nieuwsbrief vertelde ik al over de samenwerking die we willen opzetten. De mogelijkheid om dicht bij je woonplek te werken en van...

Lees meer
Nieuwsbrief juli 2023

Nieuwsbrief juli 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Juli 2023.   Voortgang inhoudelijke zaken: Afgelopen maanden hebben we weer een aantal activiteiten gehad, hieronder een opsomming:   Ontmoetingen: Alle bewoners van de diverse groepen hebben bijeenkomsten...

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023 Best ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof, Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken die in de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. Inrichting...

Lees meer
Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Beste cliënten, ouders en familieleden WBC Beckershof, Februari 2023. Voortgang inhoudelijke zaken: Vorige nieuwsbrief was van november 2022 en we hebben in december nog een ouderavond gehad. Daarin was aandacht voor bouw- en inrichtingszaken en hebben we stil gestaan...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.