Nieuwsbrief maart 2023
Fav-icoon-SBWM

Geschreven door Jan Manders

15 mrt, 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Best ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof,

Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken die in de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen.

Inrichting appartementen

Hoewel de daadwerkelijke datum dat cliënten in hun appartementen kunnen intrekken pas over maanden is, is het belangrijk om bij het bestellen van nieuw interieur rekening te houden met een levertijd van 14 tot 16 weken! Bestel dus, indien van toepassing, op tijd.

Gezamenlijk bezoek aan het WBC gebouw

We proberen met de aannemer te zijner tijd een afspraak te maken om op een datum ruim vóór de oplevering het gebouw te gaan bezichtigen. U krijgt dat een indruk hoe het eruit komt te zien van de binnenkant en hoe de toekomstige bewoners worden gehuisvest.

Activiteiten per etage

In aanloop naar de definitieve overgang van de huidige woonsituatie naar die in het WBC Beckershof en het elkaar beter leren kennen worden per etage een paar gezamenlijke informele bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zullen de toekomstige PSW medewerkers ondersteunen / meedenken.

Nieuwe rol stichting SBWM

Het is al een aantal keren vernoemd maar voor de zekerheid nogmaals: Zodra de bouw gereed is, zal de rol van de stichting veranderen. Het hoofddoel was immers het realiseren van dit WBC. Hierna zal het bestuur zich meer gaan bezighouden met het toezichthouden op de naleving van de gemaakte afspraken met PSW en anderen. Daarnaast zal het bestuur proberen fondsen te verwerven om bepaalde dingen waaraan behoefte is maar niet kan worden betaald uit andere middelen, te ondersteunen. Hiervoor is een protocol en aanvraagformulier ontwikkeld.

Samenstelling bestuur stichting

Wij zijn verheugd dat Corine en Peter Thijssen bereid zijn om toe te treden tot ons bestuur. Zij zullen op korte termijn worden bijgepraat over de dingen die het huidige bestuur tot nog toe gedaan heeft.

Rob Peeters, vertegenwoordiger vanuit het Dorpsoverleg in ons bestuur met de focus op bouwen, heeft te kennen gegeven op termijn het bestuur te verlaten omdat het WBC gebouw gerealiseerd is en van zijn  expertise dus geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt.

Officiële opening WBC Beckershof

We willen te zijner tijd een officiële opening van het gebouw met de nodige publiciteit en passend bij de doelgroep realiseren. Hierover kan inmiddels door ons en jullie worden nagedacht.

PSW en SBWM

 

 

 

 

Overige berichten

Open Dag WBC Beckershof

Open Dag WBC Beckershof

De geschiedenis Wat begon als een gezochte woonmogelijkheid voor een zoon met een beperking is uitgemond in het realiseren van een Woonbegeleidings Centrum (WBC) voor 23 jong volwassenen met een beperking in Meijel. Vanaf 2016 hebben een aantal ouders zich verenigd in...

Lees meer
Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Beste ouders en/of verzorgers van de bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal actuele zaken betreffende ons WBC Beckershof en het project Vrienden van WBC Beckershof.   1e Groep...

Lees meer
Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Voortgang inhoudelijke zaken: Samenwerking Sint Jozef wonen en zorg: Vorige nieuwsbrief vertelde ik al over de samenwerking die we willen opzetten. De mogelijkheid om dicht bij je woonplek te werken en van...

Lees meer
Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023 Beste ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken betreffende het aanvragen van financiële ondersteuning door SBWM...

Lees meer
Nieuwsbrief juli 2023

Nieuwsbrief juli 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Juli 2023.   Voortgang inhoudelijke zaken: Afgelopen maanden hebben we weer een aantal activiteiten gehad, hieronder een opsomming:   Ontmoetingen: Alle bewoners van de diverse groepen hebben bijeenkomsten...

Lees meer
Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Beste cliënten, ouders en familieleden WBC Beckershof, Februari 2023. Voortgang inhoudelijke zaken: Vorige nieuwsbrief was van november 2022 en we hebben in december nog een ouderavond gehad. Daarin was aandacht voor bouw- en inrichtingszaken en hebben we stil gestaan...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.