Nieuwsbrief juni 2022
Fav-icoon-SBWM

Geschreven door Jan Manders

30 jun, 2022

Beste cliënten en ouders/ verzorgers WBC Beckershof

Voortgang inhoudelijke zaken

In februari hebben jullie de laatste nieuwsbrief ontvangen, maar daarna zijn er nog allerlei activiteiten geweest.

Denk aan de gezellige opening op 5 april. Heel fijn dat er zoveel mensen hierbij aanwezig waren: cliënten, ouders, familieleden, maar ook vrienden, buurtbewoners en vertegenwoordigers van gemeente, vertegenwoordigers van PSW, bouwbedrijf, ouderencentrum en zo meer.

Op 6 en 12 april bezichtiging bij locaties van PSW om een beeld te krijgen van de grootte en inrichting van een huiskamer en appartement. Ook kon je vragen stellen aan cliënten of ouders om hun verhaal te horen en hoe een verhuizing in de eerste periode verloopt. Velen van jullie hebben hier gebruik van gemaakt.

De ouderavond vond plaats op 10 mei waarin veel informatie gedeeld werd. Voor sommigen van jullie misschien voor een gedeelte dubbele informatie, maar voor mensen die later pas aangesloten zijn in het traject ook veel nieuwe informatie. Jullie hebben de PowerPoint hiervan ontvangen via mail.

Zijn er thema’s die jullie graag een volgende keer behandeld willen hebben, laat het ons weten zodat we de voorbereiding hierop kunnen aanpassen.

Voor eind mei, begin juni staan er momenten gepland voor het uitreiken van de plattegrond van het individuele appartement en de plattegrond van de etage.

Voor de zomer willen we een kennismaking plannen per etage. Hierbij zijn zowel de cliënten als ouders welkom en zullen we die middels een informeel samenzijn / kleine activiteit gezellig invullen. We hopen dat iedereen hierbij aanwezig wil en kan zijn.

29 juni: Themabijeenkomst juridische vertegenwoordiging en erfrecht

Op 29 juni aanstaande organiseert PSW in samenwerking met de Centrale ouder / verwantenraad deze themabijeenkomst. Deze vindt plaats in de Bombardon, Sint Antoniusstraat 2 te Heythuysen. U ontvangt de uitnodiging en informatie om u voor deze bijeenkomst aan te melden via de mail. Deze uitnodiging zal ik ook aan u doorsturen.

De huisartspraktijken Meijel.

Mensen die nu nog een huisarts hebben buiten Meijel kunnen deze behouden. Wel vragen we dan om dit als ouders te begeleiden. Indien PSW hierin een rol moet gaan spelen, dan willen we u vragen om zich bij een huisarts in Meijel in te schrijven.

Meijel heeft 2 huisartspraktijken, waarvan er een aangegeven heeft een patiëntenstop te hebben (Huisartsenpraktijk Habets BV). Zij staan echter voor een terugkeer van vroegere patiënten wel nog open.

De andere praktijk staat open nieuwe cliënten die in Meijel komen wonen. U kunt zich dan melden bij Huisartsenpraktijk de Peel (Dr. Rob Elens), Dorpstraat 8B in Meijel. 077-4663636.

De tandarts Meijel

Tandartsenpraktijk Sachalo staat open voor patiënten van ons WBC. Daarbij wordt wel vóór aanname beoordeeld of de gevraagde (soms complexe) hulp geboden kan worden. U kunt contact opnemen met tandartsenpraktijk Sachalo (mw. Monique Hermkens), Kerkveld 2 in Meijel. 077-4660792.

Voortgang bouwzaken

Er is tijdens de ouderavond aandacht geweest voor de bouwzaken, er zijn geen nieuwe zaken te melden. Volg de ontwikkelingen op onze website www.sbwm.eu -> onderdeel projecten -> realisatie WBC. Per week en maand worden de bouwontwikkelingen vermeld met foto’s.

ANBI-status

Op 30 mei is door de Belastingdienst aan onze stichting de ANBI-status verleend. Hierdoor is het belastingtechnisch voordelig mogelijk om schenkingen, donaties e.d. aan onze stichting toe te laten komen. De documenten zijn op de website opgenomen onder de kop Publicaties onderdeel financieel. Neem hiervoor contact op met onze penningmeester via email penningmeester@sbwm.eu of 06-80084747.

 

Met vriendelijke groeten namens SBWM en PSW,

Louise Haasen

Teamleider PSW.

l.haasen@psw.nl

06-53983676

Overige berichten

Open Dag WBC Beckershof

Open Dag WBC Beckershof

De geschiedenis Wat begon als een gezochte woonmogelijkheid voor een zoon met een beperking is uitgemond in het realiseren van een Woonbegeleidings Centrum (WBC) voor 23 jong volwassenen met een beperking in Meijel. Vanaf 2016 hebben een aantal ouders zich verenigd in...

Lees meer
Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Beste ouders en/of verzorgers van de bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal actuele zaken betreffende ons WBC Beckershof en het project Vrienden van WBC Beckershof.   1e Groep...

Lees meer
Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Voortgang inhoudelijke zaken: Samenwerking Sint Jozef wonen en zorg: Vorige nieuwsbrief vertelde ik al over de samenwerking die we willen opzetten. De mogelijkheid om dicht bij je woonplek te werken en van...

Lees meer
Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023 Beste ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken betreffende het aanvragen van financiële ondersteuning door SBWM...

Lees meer
Nieuwsbrief juli 2023

Nieuwsbrief juli 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Juli 2023.   Voortgang inhoudelijke zaken: Afgelopen maanden hebben we weer een aantal activiteiten gehad, hieronder een opsomming:   Ontmoetingen: Alle bewoners van de diverse groepen hebben bijeenkomsten...

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023 Best ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof, Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken die in de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. Inrichting...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.