De schop in de grond
Fav-icoon-SBWM

Geschreven door Jan Manders

8 apr, 2022

Betreft: officiële start bouw, naam WBC, website, ANBI beschikking en foto’s

Beste ouder / verzorgers,

Officiële start bouw

Op dinsdagmiddag 5 april is de bouw van ons WBC officieel van start gegaan. Dit vond plaats onder grote belangstelling van cliënten, hun ouders/verzorgers, familieleden, buurtbewoners en overige belangstellenden. Louise Haasen van PSW gaf in haar welkomstwoord aan wat de rol van PSW in dit project was en is, nl. die van eigenaar, verhuurder en zorgverlener. Hierna schetste Ard Stappers als voorzitter van de stichting SBWM het proces van begin idee tot uiteindelijk realisatie van het gebouw. Hij dankte daarbij alle partners die dit mogelijk hebben gemaakt en sprak de hoop uit dat de toekomstige bewoners in het WBC een echt thuis mochten vinden. Daarna sprak Rob Wanten als wethouder Wonen namens de gemeente van een uniek project, waaraan de gemeente vanaf het begin graag de medewerking had verleend. Hij prees daarbij de vasthoudendheid van de stichting, die ondanks tegenslagen steeds hun ultieme doel bleven nastreven. Anget Mestrom, wethouder Zorg, sprak de hoop uit dat de toekomstige bewoners van het WBC hun plaats in de Meijelse gemeenschap mogen krijgen. Zij twijfelde er niet aan dat zij door de Meijelse bevolking liefdevol zouden worden opgenomen.

Naam WBC

Na al deze mooie woorden was het de beurt aan de cliënten en  hebben enkele toekomstige bewoners onder aanvoering van Jeroen de starthandelingen verricht. Als eerste hebben zij het bord onthuld waarop een foto van het toekomstige WBC en de samenwerkende partners zijn vermeld. De naam van het woon begeleiding centrum wordt WBC Beckershof, met een verwijzing naar de voormalige vestiging van de frikadellenfabriek Beckers. Daarna hebben zij ook daadwerkelijk de schop in de grond gestoken en geprobeerd alvast de eerste funderingssleuven aan te leggen. Dit alles gebeurde onder de goedkeurende blikken van alle aanwezigen en werd begeleid met een stevig applaus.

Website

Zoals in de nieuwsbrief van maart vermeld, heeft SBWM een website ontwikkeld die op maandag 4 april j.l. live is gegaan. De officiële domeinnaam waarop die te openen is luidt https://sbwm.eu . Hierop zullen naast algemene zaken in de toekomst ook alle nieuwe nieuwsbrieven worden vermeld en is onder ‘Projecten’ (-> Realisatie WBC) de ontwikkeling van de bouw te volgen met daarbij behorende foto’s. De eerste foto’s met een kort verslag van de officiële start met als titel ‘Schop in de grond’ is daar al opgenomen. Door op de rechterpijl in het fotoblokje linksonder te klikken zie je meer foto’s.

De website is in ontwikkeling en zal in de komende tijd nog wat veranderingen en aanvullingen krijgen. Ook duurt het even voordat hij via Google direct te vinden is, maar dat is een kwestie van tijd. Bezoek hem dus regelmatig, dan blijf je op de hoogte!

Foto’s

Tijdens de toespraken en starthandelingen zijn er door velen van de aanwezigen foto’s gemaakt. Het verzoek is deze op te sturen via mailadres info@sbwm.eu . Een selectie daarvan zullen we dan plaatsen op onze nieuwe site.

ANBI beschikking

Tegelijk met het live gaan van de website is een officieel verzoek bij de Belastingdienst ingediend om een z.g. Algemeen Nut Beogende Instelling beschikking te verkrijgen. Het voordeel van deze beschikking is dat toekomstige schenkingen, donaties, legaten e.d. volledig aftrekbaar zijn voor de gever en het daarmee aantrekkelijker is gelden aan de stichting te doneren. De stichting zal deze gelden volledig ten goede laten komen aan de bewoners van WBC Beckershof, conform haar doelen.

 

Het bestuur SBWM

Overige berichten

Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Nieuwsbrief SBWM januari 2024

Beste ouders en/of verzorgers van de bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal actuele zaken betreffende ons WBC Beckershof en het project Vrienden van WBC Beckershof.   1e Groep...

Lees meer
Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Voortgang inhoudelijke zaken: Samenwerking Sint Jozef wonen en zorg: Vorige nieuwsbrief vertelde ik al over de samenwerking die we willen opzetten. De mogelijkheid om dicht bij je woonplek te werken en van...

Lees meer
Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Nieuwsbrief augustus 2023 Beste ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken betreffende het aanvragen van financiële ondersteuning door SBWM...

Lees meer
Nieuwsbrief juli 2023

Nieuwsbrief juli 2023

Beste bewoners, ouders en familieleden WBC Beckershof, Juli 2023.   Voortgang inhoudelijke zaken: Afgelopen maanden hebben we weer een aantal activiteiten gehad, hieronder een opsomming:   Ontmoetingen: Alle bewoners van de diverse groepen hebben bijeenkomsten...

Lees meer
Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023 Best ouders en/of verzorgers van de toekomstige bewoners van WBC Beckershof, Met deze nieuwsbrief willen we jullie vanuit het stichtingsbestuur informeren over een aantal zaken die in de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen. Inrichting...

Lees meer
Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Beste cliënten, ouders en familieleden WBC Beckershof, Februari 2023. Voortgang inhoudelijke zaken: Vorige nieuwsbrief was van november 2022 en we hebben in december nog een ouderavond gehad. Daarin was aandacht voor bouw- en inrichtingszaken en hebben we stil gestaan...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.