Stand bouwzaken
Fav-icoon-SBWM

Geschreven door Jan Manders

3 mrt, 2022

Middels deze nieuwsbrief informeren we jullie over de actuele situatie omtrent de geplande bouw.

Sinds onze vorige nieuwsbrief van 10 december is er een hele boel gebeurd. Hieronder vind je hiervan een korte samenvatting.

Zoals bekend heeft PSW een bod uitgebracht op de bouwgrond waarop het WBC kan worden gerealiseerd.

In december 2020 heeft dit ertoe geleid dat Focus de grond heeft verkocht aan een nieuwe eigenaar.

1e gesprek PSW en nieuwe eigenaar

In februari 2021 heeft er een 1e gesprek plaatsgevonden tussen PSW en de nieuwe eigenaar. Dit was een prettig en constructief gesprek. Naar aanleiding van het risico op een dreigende vertraging van het project hebben de gemeente Peel en Maas, PSW en onze stichting SBWM in februari een videoconferentie gehad. Vanuit de gemeente namen daaraan zowel de afdelingen Zorg en Ondersteuning (WMO) als Wonen (Bouw- en Woningtoezicht) deel met de wethouder en de nieuwe ambtenaar, verantwoordelijk voor het plan Kapelkeshof. In dit uiterst verhelderende gesprek is nu voor alle partijen duidelijk geworden (zo dat al niet zo was) hoe lang dit proces loopt, wat er sinds de start in 2016 gebeurd is, hoeveel inzet er vanuit de initiatiefnemers en partners is gepleegd en welke belangen er spelen. Dit alles heeft voor de gemeente geleid tot nieuw inzicht in de problematiek, waarop zij actie heeft ondernomen.

2e gesprek PSW en nieuwe eigenaar

Op 3 maart heeft er een 2e gesprek tussen PSW en de nieuwe eigenaar plaatsgevonden. Dit gesprek vond in een prima sfeer plaats en daaruit bleek dat partijen het nagenoeg met elkaar eens zijn. Er moet nog een calculatie van de installatiekosten worden overlegd en een klein financieel verschil worden overbrugd. PSW heeft daarover volgende week een afspraak met de aannemer. Als men daaruit komt kunnen de handtekeningen gezet worden.

Er is dus nog enig geduld nodig, maar we verkeren echt in de eindfase van de onderhandelingen.

Bestuur SBWM

Overige berichten

Uitnodiging WBC “schop in de grond”

Uitnodiging WBC “schop in de grond”

Uitnodiging: De schop gaat in de grond! We zijn blij u te mogen uitnodigen voor een belangrijke stap op weg naar ons nieuwe woonbegeleidingscentrum in Meijel!   Wanneer: Dinsdag 5 april van 15.30-17.30 uur Waar: Bouwplaats Beckershof Om 16.30 uur gaan wij samen...

Lees meer
Nieuwsbrief Meijel PSW

Nieuwsbrief Meijel PSW

Beste cliënten en ouders WBC Meijel, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar, een spannend jaar waarin de knopen eindelijk doorgehakt zijn. In de zomer hebben we een aantal ouderavonden georganiseerd waar de meesten van jullie aanwezig zijn geweest. We...

Lees meer
Nieuwsbrief Meijel PSW

Nieuwsbrief Meijel PSW

Beste cliënten en ouders, Zoals afgesproken zullen we elke twee maanden een nieuwsbrief versturen om jullie op de hoogte te houden. Eind juni hebben we een ouderavond georganiseerd en daarna hebben jullie de PowerPointpresentaties ontvangen (van Vera Corstjens) in...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.