Nieuwsbrief Meijel PSW
Fav-icoon-SBWM

Geschreven door Jan Manders

1 mrt, 2020

Beste cliënten en ouders/verwanten,


Zoals afgesproken zullen we elke twee maanden een nieuwsbrief versturen om jullie op de hoogte te houden. Door de zak.en rondom de bouw, is deze nieuwsbriefiets vertraagd, daarover leest u meer bij voortgang bouw.

De voortgang in de laatste gesprekken met enkelen van jullie is vertraagd door de Lockdown. We gaan zo snel de situatie het toelaat bij hen op huisbezoek. Daarna is ons totaaloverzicht compleet.

Voortgang inhoud:

Voor de groep mensen met een ernstig meervoudige beperking, is de gedragskundige van PSW en adviserend arts de tweede screening gestart om goed te kunnen beoordelen of PSW voor hen een veilige woonplek kan bieden. Diegenen die het
betreft hebben hierover bericht gehad.


Voor de groep mensen die geen WLZ-indicatiehebben gekregen, nemen we de woon vraag mee in onze con tact en met de woningcorporaties, maar kunnen geen toezeggingen in deze doen. Het is dan wel belangrijk dat deze cliënten ingeschreven staan bij een woningcorporatie (zoals bijvoorbeeld Antares of Wonen Limburg). Heeft u dit nog niet geregeld, dan raden wij u aan om dit wel te doen.

Voortgang bouw:

Sinds onze vorige nieuwsbrief van 10 december is er een heleboel gebeurd.
Hieronder een korte samenvatting.
Zoals bekend heeft PSW een bod uitgebracht op de bouwgrond waarop het WBC kan worden gerealiseerd. In december 2020 heeft dit ertoe geleid dat Focus de grond

heeft verkocht aan een nieuwe eigenaar. In februari 2021 heeft er een Ie gesprek plaatsgevonden tussenPSW en de nieuwe eigenaar. Dit was een prettig en constrnctief gesprek. Naar aanleiding van het risico op een dreigende vertraging van het project hebben de gemeente Peel en Maas, PSW en onze stichtingSBWMin februari een videoconferentie gehad. Vanuit de gemeentenamen daaraan zowel de afdelingen Zorg en Ondersteuning (WMO) als Wonen (Bouw- en Woningtoezicht) deel met de wethouder en de nieuwe ambtenaar, verantwoordelijk voor het plan Kapelkeshof. In dit uiterst verhelderende gesprek is nu voor alle partijen duidelijk geworden (zo dat al niet zo was) hoe lang dit proces loopt, wat er sinds de start in 2016 gebeurd is, hoeveel inzet er vanuit de initiatiefnemers en partners is gepleegd en welke belangen er spelen. Dit alles heeft voor de gemeente geleid tot nieuw inzicht in de problematiek, waarop zij actie heeft ondernomen.


Op 3 maart heeft er een 2e gesprek tussen PSW en de nieuwe eigenaar plaatsgevonden. Dit gesprek vond in een prima sfeer plaats en daaiuit bleek dat partijen het nagenoeg met elkaar eens zijn. Er moet nog een calculatie van de installatiekosten worden overlegd en een klein financieel verschil worden overbrugd. PSW heeft daarover volgende week een afspraak met de aannemer. Als men daaruit komt kunnen de handtekeningen gezet worden.


Er is dus nog enig geduld nodig, maar we verkeren echt in de eindfase van de onderhandelingen.
Ik hoop u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte gebracht te hebben van de stand van zaken. We hopen dat we over 2 maanden wanneer u weer een nieuwsbrief ontvangt, positief nieuws hebben.


Met vriendelijke groeten namens SBWM en PSW,
Louise Haasen

Overige berichten

Uitnodiging WBC “schop in de grond”

Uitnodiging WBC “schop in de grond”

Uitnodiging: De schop gaat in de grond! We zijn blij u te mogen uitnodigen voor een belangrijke stap op weg naar ons nieuwe woonbegeleidingscentrum in Meijel!   Wanneer: Dinsdag 5 april van 15.30-17.30 uur Waar: Bouwplaats Beckershof Om 16.30 uur gaan wij samen...

Lees meer
Stand bouwzaken

Stand bouwzaken

Middels deze nieuwsbrief informeren we jullie over de actuele situatie omtrent de geplande bouw. Sinds onze vorige nieuwsbrief van 10 december is er een hele boel gebeurd. Hieronder vind je hiervan een korte samenvatting. Zoals bekend heeft PSW een bod uitgebracht op...

Lees meer
Nieuwsbrief Meijel PSW

Nieuwsbrief Meijel PSW

Beste cliënten en ouders WBC Meijel, Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar, een spannend jaar waarin de knopen eindelijk doorgehakt zijn. In de zomer hebben we een aantal ouderavonden georganiseerd waar de meesten van jullie aanwezig zijn geweest. We...

Lees meer
Nieuwsbrief Meijel PSW

Nieuwsbrief Meijel PSW

Beste cliënten en ouders, Zoals afgesproken zullen we elke twee maanden een nieuwsbrief versturen om jullie op de hoogte te houden. Eind juni hebben we een ouderavond georganiseerd en daarna hebben jullie de PowerPointpresentaties ontvangen (van Vera Corstjens) in...

Lees meer

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.